*Promocija se aktivira svaka 2 sata od 20:00 do 04:00h.

*Vrijeme na „splash the pot“ satu biti će službeno za početak i kraj promocije.

*Promocija se aktivira kada se na stolu s minimalno 6 aktivnih igrača, s minimalnim preflop potom od 20€, otvori suitani flop.

*Slijedeći hand, na stolu na kojem je aktivirana promocija, casino u pot dodaje splash the pot iznos u vrijednosti 50€ za igre do limita 1€-2€ i 100€ za limite od 1€-2€.

* Igrači koji nisu sudjelovali u handu u trenutku aktiviranja promocije nemaju pravo sudjelovati u splash the pot handu.

*promocija se aktivira samo jednom u periodu:

20:00h – 22:00h
22:00h – 24:00h
24:00h – 02:00h
02:00h – 04:00h
04:00h – 06:00h

*Poker managment vodi „high hand“ evidenciju, trenutno stanje biti će objavljeno u poker roomu na uvid svim igračima

*U „high hand“ promociju ulaze samo kombinacije Full House i više

*Da bi igrač kvalificirao hand za „high hand“ promociju, mora dobiti kombinaciju od Full House i veću koristeći obje dodijeljene karte (hole cards)

*Pot u handu mora iznositi minimalno 20€ da bi se hand kvalificirao za „high hand“ promociju, hand ne mora ući u showdown fazu da bi bio kvalificiran za promociju

*Igrač mora odigrati hand neovisno. Ako igrač, sudjelovanjem u handu direktno ili indirektno, otkrije sadržaj svojih ili tuđih karata u svrhu kvalifikacije za promociju, isti hand će biti diskvalificiran.

*“High hand“ promocija traje u priodu:

19:00h – 24:00h / isplata nakon 24:00h
24:00h – 05:00h / isplata nakon 05:00h

*Nagrada za „high hand“ promociju iznosi 100€.

*Igrač ne mora biti prisutan po završetku promocije da bi osvojio nagradu, nagrada za „high hand“ promociju se može podići na blagajni casina u roku od 24 sata od završetka promocije.

*Nagrada igraču festivala po bodovima (novčani voucher u iznosu 200€)

*Tijekom festivala poker managment će voditi bodovanje igrača po sistemu bodovanja Cezar cash lige bez promotivnih bodova

*Po završetku festivala (nedjelja 17.03., 06:00h) igrač s najviše bodova osvaja novčani voucher u iznosu 200€

SVE NAVEDENE PROMOCIJE VRIJEDE SAMO NA TEXAS HOLD’EM IGRAMA